'Les Etrangers' installation 2014 Blindarte Napoli

Les Etrangers at Blindarte, Napoli.

DSC_8052
Installation Blindarte, Napoli
Installation Blindarte, Napoli
Installation Blindarte, Napoli
Installation Blindarte, Napoli